Author: Rohani de Pont

Algemene voorwaarden Radio Caribe N.V. Artikel 1 – Begripsbepalingen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Aanleverspecificaties’: de meest recente technische voorschriften en de algemene eisen zoals vastgesteld door Radio Caribe N.V. voor de wijze van aanleveren van Radiocommercials en Andere Reclame-uitingen. ‘Adverteerder’: de natuurlijke of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van […]


Current track

Title

Artist